top of page
Klachten en privacy

Klachten

Wanneer er dingen zijn die niet zijn zoals jij wilt of je bent niet tevreden, bespreek dit met mij. Dan kunnen we samen kijken wat nodig is om dit te veranderen. Samen komen we er vast wel uit! Mocht dit niet zo zijn en je hebt een klacht, dan kun je contact opnemen met de beroepsvereniging NFG.

Privacy

De praktijk valt onder de wet WGBO (wet geneeskundige behandel overeenkomst) en de wet WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Dit betekent o.a.

- Ik heb beroepsgeheim. Niets mag zonder toestemming van de cliënt aan derden worden doorgegeven.

- Ik houd een dossier bij met recht van inzage. Dit wordt in een afgesloten kast en/of wachtwoord bewaard. Dit geldt ook voor correspondentie zoals e-mails. Wettelijk is het verplicht om dit 15 jaar te bewaren (of zoveel langer als dit op grond van goed hulpverlenerschap noodzakelijk is). Dit wordt vergrendeld bewaard, is voor niemand toegankelijk en wordt alleen met toestemming aan derden gegeven. 

-  Dit geldt ook voor gegevens zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, email en alle andere gegevens die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering en behandeling.

- Voor facturen geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. 

Uitgebreide voorwaarden zijn opvraagbaar en worden gegeven/besproken bij de behandelovereenkomst. 

bottom of page